Yachts & Workboats

Hur uppfyller du höga förväntningar från ägarna till yachter och arbetsbåtar samtidigt som du optimerar verksamheten? Dassault Systèmes Industry Solutions Experiences för den marina och offshore-industrin låter dig möta denna utmaning.

Bygg smarta och optimerade yachter och arbetsbåtar

Yachtägare är, kanske föga förvånande, bland de mest krävande kunderna i världen. Yachtkonstruktörer och -byggare måste därför ha möjlighet att på ett enkelt och säkert sätt införliva avancerad integrerad teknik i en fritidsbåt som måste vara anpassningsbar och fortfarande byggbar inom rimliga tids- och budgetramar. Arbetsbåtar, å andra sidan, ställs inför utmaningen att införliva mer och mer teknik i allt mindre utrymmen, allt inom en mycket snäv budgetram. Utmaningen för arbetsbåtsbyggare är att få sina fartyg från koncept genom klassificering och till marknaden så snabbt och billigt som möjligt, och de behöver en uppsättning integrerade verktyg för att förverkliga den drömmen.

3DEXPERIENCE Business-plattformen för yacht- och arbetsbåtssektorerna gör det möjligt att överkomma dessa utmaningar och uppfyller behoven för att ge slutkunden en unik reseupplevelse som överträffar förväntningarna och mer.

Vår största utmaning är att kombinera funktion och bra utseende – alla kunder vill ha den bästa båten. (…) Ett av skälen till att vi valde CATIA var förmågan att automatiskt uppdatera en hel design när ändringar görs. Det gör en enorm skillnad när det gäller designtiden. Det hjälper oss förnya eftersom det är lättare att visa vad vi har i åtanke och att överföra detta till en 3D-modell. Utvecklingsprocessen blir mer inspirerande, kreativ och rolig.

Daniel Sundkvist Managing Director, Korsö Båt