Utrymmen och allmän layout

Skapa utrymmen som underlättar planering över olika discipliner, och utveckla allmänna arrangemangsplaner

Utvecklingen av ett stort fartyg eller plattform är en stor uppgift. Eftersom utrymmet är begränsat är det viktigt att definiera de olika partitionerna som brandzoner, däck och vattentäta skott. All viktigare utrustning måste dessutom arrangeras så att farkoster och plattformar uppfyller kraven och regelverken gällande funktion, drift och annat. Varven måste kommunicera effektivt och samordna den allmänna planeringen och layoutinformationen över alla teknikområden under utvecklingsprocessen.

Designed For Sea är en beprövad lösning som hjälper ingenjörer att dela in skepp i utrymmen på ett smart och effektivt sätt. Varven kan definiera utrymmestyper, attribut, beteenden och designkrav, för att se till att utformningen är konsekvent och uppfyller de specifika kraven för de olika skeppstyperna.

Med Designed For Sea förbättras effektiviteten och produktiviteten under utformningsfasen: de olika utrymmena integreras över olika discipliner och genom hela utformningslivscykeln. Utrymmen definieras permanent och finns tillgängliga för hela designteamet. De kan dessutom användas under tillverkningsfasen. Ingenjörerna kan bygga konstruktionssessioner baserade på de definierade utrymmena, och snabbt söka upp de konstruktionsobjekt som behövs inom ett visst utrymme, fånga upp viktiga utrymmesegenskaper såsom vikt, volym, kostnader och material, samt generera materialförteckningen för ett visst utrymme.

Designed For Sea innehåller dessutom verktyg för att arrangera all viktigare utrustning på ett effektivt sätt. Det är enklare att uppfylla kundernas layoutkrav med hjälp av inbäddade regler. Tack vare integrerad simulering och analys kan ingenjörerna utvärdera olika layoutalternativ och identifiera vad som fungerar bäst. När det allmänna arrangemanget är klart kan ingenjörerna generera den allmänna arrangemangsplanen och tillhörande ritningar som behövs för certifiering och planering.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Dela in skepp i stora utrymmen enligt kraven på ett effektivt sätt
  • Integrera utrymmen kring discipliner och projektfaser, för ökad effektivitet och produktivitet
  • Fånga upp utrymmesegenskaper som vikt, volym, kostnad, material
  • Utför allmänt arrangemang av all viktig utrustning
  • Skapa den allmänna arrangemangsplanen