Kunskapshantering

Samla in kunskap och befintlig konstruktionsinformation så att den blir enklare att återanvända

Oavsett om det gäller ett helt nytt program eller ett liknande projekt, t.ex. systerfartyg, finns det betydande värde i den uppsjö av kunskap och expertis som finns tillgänglig inom ett företag som kan bidra till att minska konstruktionstiden och förbättra kvaliteten.

Med Designed For Sea kan kunskap som erhållits under åren, beprövade konstruktioner från tidigare projekt och branschmetoder enkelt fångas upp och återanvändas i kommande projekt. Tvärdisciplinära team med ingenjörer utspridda över världen har tillgång till designdata, kataloger, mallar, designregler samt företags-och branschstandarder, när som helst och med lämpliga säkerhetskontroller som skyddar immateriella rättigheter.

Designed For Sea har inbyggd sjöfarts- och offshoresemantik som bidrar till att säkerställa konsekventa konstruktioner. Regler som omfattar materialspecifikationer, namngivning och tillverkningskriterier finns inbäddade i konstruktionsprocessen. Det gör att konstruktionsintegriteten säkerställs och att krav från kunder och produktion uppfylls, vilket innebär betydande produktionsfördelar och kostnadsbesparingar för företagen.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Dokumentera befintlig kunskap med hjälp av mallar och kataloger över standardkomponenter, så att kunskapen kan återanvändas för högre produktivitet och kostnadseffektivitet
  • Ta med beteenden, konstruktion och tillverkningregler och tillämpa företagsspecifika krav för att få högre kvalitet och konsekvens
  • Hantera kunskapsregler och konstruktionsspecifikationer för att säkerställa överensstämmelse med kundens krav och branschens regleringar

<div/>