Konstruktionsgranskning

Konstruktionsgranskning och tvärdisciplinär koordinering

Att ge tekniker, ingenjörer, leverantörer och skeppsägare, men också icke-teknisk personal, tillgång till projektinformation effektiviserar projektet och stimulerar till samarbete. Företag som lagrar information i olika specialiserade designsystem förlorar möjligheten att samordna effektivt över flera teknikdiscipliner, och det kan ge upphov till designkonflikter sent i processen och tidskrävande och dyra omarbetningar.

I Designed For Sea finns dynamiska realtidspaneler och rapporter där information om projektets status delas med hela ekosystemet, inklusive ägare, designers och certifieringsgrupper. Det underlättar granskningsprocessen och beslutsfattandet. Rätt teammedlemmar får omedelbar tillgång till BI-information och den senaste informationen om produkter och projekt, inklusive materialförteckningar och rapporter. De kan övervaka att processen efterlever kundkrav och regelverk, teknisk budgetförbrukning och leveransscheman.

Med Designed For Sea kan interaktiva tvärdisciplinära designgranskningar utföras i 3D för att snabbt identifiera, spåra och lösa tvärdisciplinära designproblem, t.ex. störningar och genomföringar med visuell återkoppling. Dessutom kan formaliserade designgranskningsmallar skapas, för att standardisera och förenkla granskningsprocessen.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Få åtkomst till information när som helst, var som helst via dynamiska realtidspaneler och rapporter
  • Övervaka enkelt efterlevnaden av krav, regler och teknisk budgetförbrukning
  • Strömlinjeforma samarbetet och utför grundläggande designgranskningar för att säkerställa en effektiv samordning över flera teknikdiscipliner