Kompositdesign

Utveckla och validera utformning av kompositstrukturer Sjöfartsindustrin är ständigt på jakt efter sätt att förbättra kvaliteten på fartyg och samtidigt sänka den totala ägandekostnaden. Kompositer är en perfekt lösning; materialet är ultralätt, starkt, tåligt och har hög motståndskraft mot utmattning och korrosion. Däremot kan det vara komplicerat att effektivt hantera konstruktion av kompositstrukturer och i sådana fall kan en dedikerad lösning krävas. Designed For Sea är en integrerad och processorienterad lösning för att definiera, simulera, analysera och validera designen av kompositstrukturer, från koncept till detaljer, och säkerställa att designkrav och regleringsstandarder efterlevs.

Med Designed For Sea finns olika designalternativ som stödraster och zonbaserad design. Det ger flexibiliteten att välja det alternativ som passar bäst i den givna situationen. Tekniker kan optimera skeppsvikten utan att äventyra styrkan. Tillverkningsbegränsningar kan bäddas in tidigt i designprocessen för att garantera att konstruktionen går att tillverka, och det kortar ned konstruktionsfasen och sänker kostnaderna.

Med integrerad simulering och analys förstår teknikerna belastningsspridningen och kan identifiera hållfasthetskrav vid olika rutnätspunkter på skrovet, däcken och skotten. Med den här informationen kan de definiera vilken typ av kompositmaterial som krävs och antalet lager som behövs för olika delar av fartyget. Designed For Sea förser dig med effektiv kapacitet för lagermodellering, automatisk generering av lager och automatisk spridning av förändringar för ökad designproduktivitet. Användningen av inbäddad kunskap och designregler bidrar till att förbättra lagerlayoutprocessen för att säkerställa att material- och regleringsstandarder följs.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Definiera, simulera, analysera och validera den integrerade grundläggande designen av kompositstrukturer för att uppnå utmärkt design
  • Designa kompositstrukturer med hjälp av flera designmetoder, inklusive rutnäts- och zonbaserad design
  • Bädda in tillverkningsbegränsningar tidigt i designprocessen för att säkerställa tillverkningsmöjligheter
  • Generera lager och sprid ändringar automatiskt
  • Identifiera hållfasthetskrav med hjälp av integrerad analys och simulering
  • Simulera lagerlayout med optimal fiberorientering för att maximera hållfasthet med hjälp av avancerade tekniker
  • Optimera lagerlayout, inklusive överlappande definition, med inbäddade kunskapsregler