Inkvarterings- och stållayoutdesign

Utveckla inkvarteringsdesign för inre skeppsutrymmen, för att ge besättning och passagerare en bättre upplevelse
Förmågan att tillhandahålla boendeutrymmen som ger en positiv upplevelse till havs för passagerare och besättning är grundläggande i varje fartygs- eller plattformprojekt. Varven måste vara särskilt bra på att utforma och bygga de utrymmen där människor arbetar, sover, äter och umgås, för att ge en effektiv och oförglömlig upplevelse ombord.

Designed For Sea är en marinanpassad lösning med lättanvänt användargränssnitt och intuitiva funktioner för att utforma och hantera boendeutrymmen, fysiska rum, väggar, tak, beklädnader, dörrar, paneler, hörnskydd, dragstopp, brandbryggor och panelisolering. Designed For Sea underlättar hanteringen av boendeutrymmen: det går snabbare och effektivare att utforma hytter, dörrar, fönster, räcken, trappor, möbler och dekor. Med möjligheten att utvärdera flera olika scenarier från hyttarrangemang till interiörutformning, bidrar Designed For Sea till att säkerställa en suverän konstruktion som följer kundens krav.

Du kommer åt fördefinierade mallar, företagsregler, konstruktionsspecifikationer och dedikerade kataloger och kan fånga upp och återanvända gemensamma standardkomponenter. Det betyder att Designed For Sea ökar konstruktionsproduktiviteten och minskar kostnaderna, samtidigt som du säkerställer att kundens krav och myndighetsförordningar följs.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Utveckla den integrerade inkvarteringsdesignen för att säkerställa en suverän fartygskonstruktion
  • Utforma de inre utrymmena, t.ex. underhållningsutrymmen, korridorer och boendeutrymmen med det intelligenta biblioteket och placering
  • Skapa och hantera väggar och golvbeläggningar, dörrar, golvpaneler, hörnskydd och isolering för fack, kraftnät, räcken och trappor.
  • Kontrollera tillverkningsbarheten och se till att obligatoriska standarder och regler efterlevs med hjälp av inbäddade designregler, specifikationer, dedikerade kataloger och fördefinierade mallar.
  • Utvärdera flera olika definitioner av underrum så att kundens krav på utrymme och inkvartering lättare kan uppfyllas.
  • Registrera vanliga standardkomponenter för en mer enhetlig konstruktion och ökad produktivitet.