Ägarna kräver högre värde samt säkrare och mer attraktiva fartyg och plattformar i sin strävan att differentiera och ge konsumenterna en behaglig upplevelse. Skeppsbyggare måste hitta innovativa lösningar som gör det möjligt att uppfylla alla dessa kundkrav och de alltmer krävande reglerna samtidigt som man effektivt ska hantera den medföljande komplexiteten och riskerna och kostnaderna. Branschlösningen Designed For Sea är en beprövad lösning för effektiv design. Den hjälper marinarkitekter, ingenjörer och konstruktörer på varv och konstruktionskontor att definiera, simulera, analysera och validera en optimal design baserat på en kombination av stil, innovation, avancerad teknik och höga prestanda, samtidigt som branschregler och klassificeringsstandarder efterlevs.

Designed For Sea är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen, som på ett unikt sätt knyter samman krav, regelverk, projektplanering och ingenjörsteam genom hela designprocessen, med full spårbarhet. Designed For Sea hjälper intressenter i projektet att minska mängden kostsamt och tidskrävande omarbete genom att experimentera med alternativa scenarier tidigt i designprocessen med avancerad 3D-simulering och analys i realtid. Designed For Sea hjälper därmed varv att uppnå suverän design och förbättra produktiviteten, kostnadseffektiviteten och effektiviteten i ekosystemet i den allt mer konkurrensutsatta sjöfarts- och offshoreindustrin.

Upptäck fördelarna med ”Designed For Sea”

  • Erhåll en framstående design
  • Tillgodose kundernas krav
  • Uppfyll standarder och föreskrifter
  • Förbättra designproduktivitet
  • Sänk kostnaderna
  • Förbättra ekosystemets effektivitet