Build For Sea

Optimera utförandet av tillverkningsverksamheten

Varv som vill behålla sin konkurrenskraft måste förbättra tillverkningskapaciteten och produktiviteten när de bygger större, mer avancerade fartyg av högsta kvalitet. De måste med hjälp av tekniken införa mer flexibla områdesöverskridande åtgärder om de ska uppnå bästa resultat och se till att nya projekt påverkar varvets övergripande arbetsbelastning och planering så lite som möjligt. Samtidigt måste de se till att både säkerhets- och miljöregler och certifieringsstandarder efterlevs. Slutligen – i en bransch som pressas av arbetskraft som går i pension och hög omsättning krävs stabilitet i form av kunskaper från kompetent, erfaren personal, så att den omfattande informationsmängden kan återanvändas och lyfta den totala produktiviteten.

Eftersom varven hanterar flera projekt samtidigt måste de organisera sina produktionsaktiviteter på global nivå. Med branschlösningen Build For Sea, som är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen, kan varven integrera bygget av ett fartyg i sin övergripande produktionsmiljö. Övergången från oändlig till finit kapacitet kräver schemaläggning av huvudproduktion, kapacitetsplanering, produktionssimulering och -optimering, samt hantering av produktionsarbetsflöde och resurser.

Med Build For Sea får chefer inom produktion, leveranskedja och planering tillgång till en samlad informationskälla baserad på varvets huvudschema och korrekta administrationspaneler. Det möjliggör hantering av alla områdesöverskridande aspekter av byggets utförande och ger ett smidigare samarbete mellan intressenter inom tillverkning. Den digitala kontinuiteten och spårbarheten är fullständig, från produktutveckling, produktionsplanering och simulering till det faktiska byggarbetet med hantering av lager, materialflöde, tid och arbetskraft. Varven kan tillämpa avancerade principer för leantillverkning för att eliminera flaskhalsar och uppnå verksamhetsförbättringar. De kan övervaka utförandet av produktionen och se till att arbetsordrar, som behandlas på globalt spridda platser, spåras och hanteras på rätt sätt. Mänskliga resurser och maskiner kan utnyttjas till fullo. Analysfunktionerna i Build For Sea genererar nyckeltal som underlättar förståelsen för undantag och belyser avvikelser vad gäller principer för leantillverkning, vilket ger tillverkningsplanerare möjlighet att snabbt och lätt justera schemaläggningen för att förbättra varvets prestanda.

Upptäck fördelarna med Build For Sea:

  • Förbättra kvaliteten samtidigt som du minskar kostnaderna genom att övergå till digital varvsverksamhet.
  • Uppdatera planeringen dynamiskt med ett regelbaserat system som ger optimerade scheman.
  • Minska kostnader, fördröjningar, förseningar och straffavgifter genom att tillämpa principer för leantillverkning.
  • Optimera resursanvändningen och öka produktionskapaciteten.
  • Gör utrymme för nya affärsmöjligheter med simuleringsverktyg som modifierar varvslayouten med minsta möjliga driftspåverkan.
  • Minska konflikter och produktionsfel genom bättre informationsdelning mellan intressenter.
  • Förstärk företagets ”gröna” anseende tack vare bättre efterlevnad av miljöbestämmelser.
  • Visa byggstatus i realtid med användarvänliga administrationspaneler.