Tillverkning och produktion av fartyg

I en industri där man i många projekt överskrider budget och planerade tidscheman, koncentrerar sig varven idag mer än någonsin på hantering av tillverkningskostnader. Skeppsbyggeri omfattar ett otal komponenter som ofrånkomligen måste samordnas och utföras för att avsluta ett projekt i tid och inom budgetens gränser. Oavsett om det är fråga om ett tankfartyg eller en segelbåt måste sammanlänkade verksamheter noggrant planeras för att uppnå den säkraste, snabbaste och mest optimala tillverkningssekvensen.

Skeppsbyggerier och företag inom skeppsmaskinteknik förlitar sig på Dassault Systèmes lösning för Ship Manufacturing and Production och den helt integrerade PLM-miljön som stöder processen från konstruktion till tillverkning så att både konstruktions- och skeppsbyggnadsprocesser kan optimeras så att man använder tillgängliga resurser på bästa sätt. DS produkter för virtuell konstruktion erbjuder vittgående funktioner - hittills oöverträffade inom industrin. På ett tidigt stadium och genom hela konstruktionsprocessen, kan planeringen av skeppsbyggandet, schemaläggningen och ordningsföljden definieras virtuellt och simuleras för att minska uppkomsten av konstruktionsförsenande problem som typiskt nog ofta uppstår när systemen och maskinerna är färdiga att installeras.

Den här lösningen inkluderar schemaläggning med verktyg som till exempel Primavera och MS project, placering av utrustning, och mänsklig simulering, inklusive aspekter som syn, visualisering och rörelser. Eftersom alla komponenter och människor inkluderas i planeringen, kan krav, kostnader och konstruktionstid uppskattas ganska exakt innan man lägger betydande order.

DS PLM-miljö upprätthåller relationerna mellan utformnings- och konstruktionsdata. Detta hjälper skeppsvarven att spåra sent utförda ändringar, identifiera delar som kan påverkas av konstruktionsändringar och studera den effekt ändringarna har på tillverkningen. Denna integrerade PLM-miljö ger skeppsvarven den information de behöver för att kunna förutsäga kostnaden av ändringarna räknat i tid och pengar, så att de kan besluta om de behöver omförhandla kontraktsvillkoren eller inte. Även om den är sammanlänkad med konstruktionen, kan tillverkningssekvensen anpassas oberoende av konstruktionsstrukturen, och ge full flexibilitet för att stödja det företag man vill skall utföra tillverkningen av fartyget.

Lösningen Konstruktion och tillverkning av fartyg omfattar:

  • Arbets- och processflöde
  • Produktionsplanering och schemaläggning
  • Arbetsinstruktioner för produktionen, dokumentation och simulering
  • Produktionssimulering
  • Modellering av aktuell produkt
  • Materiallistor för tillverkningen
  • Produktionsutrustning och maskiner samt utrymmesoptimering

Med CATIA och DELMIA, kan YRS undvika onödiga tillverkningskostnader som förorsakats av oförutsedda fel, samordna processer, optimera resurser och förkorta porduktionstiden.

Teng Yao PLM Manager, Yantai Raffles Shipyard