Skeppsbyggeriets konceptuella fas

Att utveckla ett nytt projekt inom fartygskonstruktionen, oavsett om det är en variation av en existerande konstruktion eller ett helt nytt koncept, kräver en speciell metod. Typiskt nog är den tid som finns tillgänglig för att utveckla ett förslag som tillfredsställer inte bara kunden (fartygsägaren) men också överensstämmer med klassificering och säkerhetsregler mycket begränsad. Konstruktionen måste dock ändå innehålla tillräckligt med detaljer och information för att minimera okända faktorer som kan påverka kostnaden för tillverkningen av ett sådant fartyg.

Dassault Systèmes lösning för den konceptuella fasen inom skeppsbyggeriet (Ship Concept/General arrangement), gör det möjligt för avdelningarna för marknadsföring, konstruktion, tillverkning samt leverantörerna att definiera en ny produkt i samverkan.  Skeppsbyggarna håller på att upptäcka att verktygen för virtuella prototyper i 3D ger ett överlägset resultat jämfört med 2D ritningar.  Virtuella prototyper hjälper de inblandade att kommunicera och visualisera komplexa områden.  DS lösning för virtuella tillverkning möjliggör sömlös interaktion mellan tillverknings- och konstruktionavdelningarna. 3D har blivit ett sätt att kommunicera både för dagens och morgondagens företag.  Att se en virtuell modell och en livscykelsimulering av ett fartyg innan tillverkningen börjar är inte bara en oförglömlig upplevelse för ingenjörer, chefer och kunder men också avgörande för att undvika missuppfattningar och fel.

DS tillhandahåller tillämpningar som länkar systemspecifikationen och uppdragskraven för att användas som effektiva redskap för utveckling av fartygets grundläggande utformning på ett säkert och effektivt sätt. Skeppskrovsformer kan importeras från industriella tillämpningar som till exempel NAPA eller  FastShip.  De kan också utformas med hjälp av de avancerade ytmodelleringsfunktionerna som finns i den 3D modelleringsfunktionen i CATIA.

Lösningen Skeppsbyggeriets konceptuella fas omfattar:

  • Kravhantering
  • Funktionell/logisk konstruktion
  • Fysisk konstruktionstillämpning
  • Utrymmesreservation och vägval
  • Test och validering
  • Konceptuell konstruktion
  • Integrering av programvara för fartygskonstruktion
  • Översikt i 3D
  • Parametrering av skrovets form
  • Simulering och rendering

Tack vare CATIA, behöver vi inte längre skapa detaljerade prototyper. Vi kan implementera innovativa konstruktionsidéer snabbare och har minskat den globala produktionstiden med 30%.

Angelos Protopsaltis Technical Director, Planatech