Fluidsystem

Dassault Systèmes lösning för fluidsystem för fartyg tillhandahåller en full uppsättning av traditionella funktioner för rör- och HVAC-system. Systemdiagram tillför logiska processdefinitioner och ger specifikationer för både rör- och HVAC-dragning. Programvaran gör det möjligt för användarna att definiera anslutningar över olika områden. Dessa anslutningar kan analyseras och spåras i PLM-systemet, vilket underlättar spårning av konstruktionsändringarna.

Med utgångspunkt från den grundläggande konstruktionen, där de allmänna riktlinjerna fastställs, möjliggör lösningen återanvändning av schemat som ursprungligen utformades för skrovstrukturens uppdelning, men som på det här stadiet används för att fastställa hur rör och andra system skall rullas, vilket förbättrar produktionsplaneringen.

Eftersom den grundläggande konstruktionen visas i en enda bild av de olika blocken, är detaljutformningen högt automatiserad och drar fördel av den kunskap som definieras och sparas i specifikationskatalogerna. Dessutom hjälper logiska diagram och konstruktionsregler till att automatisera delarnas placering och valet av delarna i katalogen.

Detaljerad konstruktion är faktiskt en förberedelse inför produktionen eftersom viktiga tillverkningsdata för rörböjning och flänsning samlas in. Detta gör det möjligt för konstruktörerna att spendera mer tid på optimala utformningar och att återanvända mönster som visat sig vara framgångsrika i tidigare projekt.

DS PLM-system kan också vara gränssnitt för standardiserade isometriska ritningsutdragstillämpningar, som till exempel ISOGEN från Alias. Alla  fluidsystem för fartyg följer samma logiska uppdelningstruktur som fartygens strukturella uppdelning. Användarna uppskattar den här funktionen därför att de slutliga monteringssekvenserna som tillämpas på blocket också tillämpas på fluidsystemen. Mer detaljerade processer, som till exempel simuleringen av rörböjningar, kan utföras för att kontrollera om en viss böjning kan utföras eller om en justering måste göras innan.

Lösningen Fluidsystem omfattar:

  • Rör- och instrumenteringsdiagram (P&ID)
  • HVAC-diagram
  • Funktionell utformning i 3D
  • Detaljerad planering av rördragning
  • Utdrag ur ritningarna för rördragning (kabelrullningsritningar)
  • Detaljerad HVAC-utformning
  • Utdrag av tillverkningsritningarna för HVAC-rör
  • Utformning av stöd och rörhållare

Med CATIA är det lätt att läsa ritningarna och det bidrar säkerligen till förbättringar vad gäller installation och produktivitet.

Hiroshi Tomita Management Staff, System Team, Design Department, Tsu Shipyard, Universal Shipbuilding Corporation