Fartygsinredning och utrustning

Dassault Systèmes (DS) har en lång erfarenhet och dess kunder kan uppvisa en lång rad av kommersiella framgångar. Mekanisk CAD är viktigt i konstruktionen av kryssnings- och marinfartyg, men ökar också inom kommersiell skeppskonstruktion liksom för offshore-industrin, eftersom efterfrågan för flexibilitet fortsätter att öka.

Till stor del tack vare dess långa erfarenhet i industrier som fordonstillverkning och industriella produkter, stödjer DS ett stort antal CAD-översättare och utbytesstandarder för industrin, inklusive STEP och IGES. Detta gör att återanvändningen av konstruktionsdata blir lättare än om programvaran hade utformats endast för varvs- och offshoreindustrierna.

Dassault Systèmes lösning Fartygsinredning och utrustning (Shipbuilding Accommodation & Outfit) har utformats för skeppsbyggare och deras leverantörer för att samverka i utformningen av inredning och utrustning av fartyget. Vissa varv har behov av att inte bara konstruera fartyget, men också en viss del av utrustningen av fartyget. För dessa varv är det särskilt fördelaktigt att använda sig av DS PLM-system, eftersom de kan konstruera åtskilliga produkter med endast en PLM-miljö. Det innebär att kostnaderna för underhåll och drift av systemet, men även utbildningen av arbetsstyrkan minskas eftersom konstruktörerna behöver lära sig att använda endast ett användargränssnitt och en uppsättning verktyg, oavsett sektor.

Inom mekanisk konstruktion, där smidda och maskinbearbetade delar måste tillverkas, hanterar DS PLM-system tillverkningsprocesser, inklusive arbetsflöde, utrustningsoptimering, lagerhantering och NC-programmering.

Lösningen Fartygsinredning och utrustning omfattar:

  • 2D-utformning för 3D-konstruktörer
  • Konstruktion och montering av delar
  • Form- och ytmodellering
  • Konstruktion och produktion av plåt
  • Kompositmaterialets konstruktions- och tillverkningsprocess
  • DPM-maskinbearbetning, NC-fräsning och svarvning
  • Generering av ritningar för tillverkningen

Förut to det nästan tio år att träna upp en erfaren konstruktör. Med hjälp av CATIA kan en nybörjare i tjugoårsåldern vara operationell efter något år eller två.

Nobutaka Umeyama Manager of Hull Outfitting Design Section, Design Department, Tsu Shipyard, Universal Shipbuilding Corporation