Elsystem

Elsystemen på dagens fartyg blir alltmer komplexa. Ursprungligen utgjorde de en liten del av systemen ombord, men de har idag utvecklats till ett av de viktigaste systemen för integrering av kommunikation, navigering, fartygsdrift och styrning.

DS levererar en unik lösning för utformning av elsystem för fartyg, med funktioner som går från enkla diagram till mer omfattande kabeldragningar. Beroende på konstruktionsstrategin som används av varvet, stödjer DS konstruktioner som använder stegar och ledningsrör, liksom direkt kabeldragning genom rörhållare när det är ont om plats. Specialiserade vågledare, som är ett krav på marinens fartyg, är också integrerade i lösningen Konstruktion av elsystem för fartyg.

Genom att dra fördel av integreringen av den elektriska simuleringstillämpningen EDSA, gör lösningen "Elsystem för fartyg" det möjligt att simulera kortslutningar och hantera belastningskapaciteter. Genom att använda dess nätverk av diagram, kan användarna hantera och dirigera mycket stora kabelnätverk med hjälp av implementeringen av en specialiserad databas. Kablarna följer diagrammets logiska konstruktion och tar hänsyn till hållarnas schema i 3D. Möjligheten att bibehålla kabeldata i samma PLM-miljö som övriga konstruktionsdata ger en unik integrering.

För att stödja monteringen av fartygsblocken, kan ledningsrör och hållare integreras i samma monteringsstruktur som de övriga fysiska delarna, vilket möjliggör en högre grad av förutrustning. Vad gäller kabeldragningen, kan man producera kabellistor från PLM-miljön för att stödja arbetsinstruktionerna.

DS lösning Elsystem för fartyg omfattar:

  • Eldiagram
  • Utformning av kabeldragning i 3D
  • Detaljerad konstruktion med stegar, ledningsrör eller rörhållare
  • Kabel- och tråddragning
  • DPM-montering
  • Utformning av vågledare
  • Utdragning av arbetsinstruktioner (kabellistor)
  • Vågledare