Unified Reservoir

Prospektera, utveckla och producera – säkert och effektivt

Olje- och gasprospektering är mycket svårare idag än på 1700-talet, då naturliga oljerester på stränder eller skimmer på havsytan tydde på en fyndighet under ytan.

Även då man med hjälp av avancerade seismiska studier kan ana en fyndighet är det fortfarande en utmaning att exploatera den på ett optimalt sätt. Utmaningen är att konstruera brunnarna rätt från början – på en plats under markytan med ett kontinuerligt flöde. Dessutom måste alla aktiviteter såväl ovan som under jord utföras på ett effektivt sätt utan att äventyra säkerheten och ekosystem.

Lösningen Unified Reservoir tillhandahåller prognos-, simulerings- och samarbetsfunktioner som gör det möjligt för alla medarbetare att överblicka och kommunicera omfattningen av varje fältprojekt. Det leder till optimal exploatering för säker och maximal produktion på lång sikt.

Upptäck värdet med branschlösningen Unified Reservoir:

  • Effektivisera konstruktionskonvergens på flera områden
  • Sänk iterationskostnaderna och den generella utvecklingstiden på fältet
  • Säkerställ efterlevnad av kvalitetsstandarder och regler och förbättra säkerheten dramatiskt.
  • Behärska komplexa projekt och nå större framgångar med interdisciplinära konstruktionsprojekt.
  • Skydda immateriella rättigheter, undvik sena leveransdatum, sänk utvecklingskostnader och nå bättre generell kvalitet.