Transportplanering

Begränsningarna ökar när kraven på leverantörer av infrastruktur och logistik blir allt högre. Med hjälp av Transportplanering kan gruvföretag optimera logistikplaneringen och använda transportnätet effektivt i samarbete med partner och leverantörer av infrastruktur och logistik.

Med Transportplanering optimerar du nätet av väg-, järnvägs- och sjötransporter för att uppnå maximal genomströmning samt minimera kostnader och påföljder. Detta är möjligt med ett enda system som ger dig en enda, heltäckande vy över hela leveranskedjans transportnät.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Bättre planering och schemaläggning av ditt väg-, järnvägs- och sjöfartsnät genom integrerad planering, optimerade produktinköp, hantering av produktkvalitet, kontrollerat lager och lämplig lastfördelning.
  • Justering av scheman för arbetskraft och transport i realtid för hantering av störningar i nätverket, plötsliga ändringar i tillgång och efterfrågan och andra händelser som påverkar den dagliga verksamheten.
  • Tillförlitliga prognoser av efterfrågan, tillgång och kapacitet, vilket ger dig möjlighet att förutse logistikkrav, minimera begränsningar och hantera risker.
  • Praktiskt genomförbara planer, framtagna genom samarbete i realtid mellan ditt företags avdelningar och externa tjänsteleverantörer.