Lagerhantering och blandning

Med Lagerhantering och blandning kan du tillgodose efterfrågan och ange optimala mål genom hela leveranskedjan från gruvschakt till hamn genom att maximera utnyttjandet av resurser och minimera förseningar. Du minimerar även kostnaderna för förvaring av produkter (lager) och upprepat arbete. Samtidigt minskar du påföljder när du skapar en optimal leveranskedja, genom direktkontroll över alla planeringsbeslut.

Lagerhantering och blandning ger ditt företag helintegrerad planering som gör det möjligt att fatta mer välgrundade, snabbare beslut om hur lagren ska utnyttjas på bästa sätt, även när transportförutsättningarna ändras. Med Lagerhantering och blandning kan du planera komplexa, blandade produktleveranser i ett distributionsnät av resurser i din leveranskedja inom gruvindustrin.

Viktiga funktioner och fördelar

 

  • Minimera kostnaderna för uppfyllande och transport genom att skapa ”laster” baserat på tillgängliga lager i hamnen.
  • Uppfyll efterfrågan maximalt genom att visualisera tågens status så att du kan göra snabba justeringar när scheman eller tillgänglighet ändras.
  • Uppfyll efterfrågan ytterligare genom att koppla samman planerade transportlaster med lager, för att uppnå den mest effektiva fördelningen.
  • Ta hänsyn till blandning när du optimerar produktinköp och hanterar kvalitet för att undvika påföljder.