Hantering av efterfrågan och uppfyllande

Marknadens flyktighet är oundviklig inom gruvindustrin, med varierande efterfrågan och priser som orsakas av bland annat kortare avtal och dynamiska spotmarknader. Med Hantering av efterfrågan och uppfyllande kan du utforma och simulera tillgång och efterfrågan för att se till att leveranskedjans kapacitet kan uppnås. Kraftfulla statistiska prognoser kombineras med historiska faktorer och marknadsinformation så att en robust men flexibel marknadsföringsstrategi kan utvecklas.

Du uppnår dina mål genom centraliserad kontroll av avtalsuppgifter. Det gör att du kan planera hur alla ordrar levereras med minimala kostnader och avdrag, och samtidigt kan maximera värdet från leveranskedjan genom att utnyttja tillfälliga möjligheter som dyker upp.

Hantering av efterfrågan och uppfyllande ger dig tillgång till viktiga funktioner, till exempel: hantering av efterfrågan i förhållande till produktionsprognoser, hantering av efterfrågad mängd och kvalitet, utvärdering av tillfälliga möjligheter, hantering av efterfrågansscheman och avdrag samt mätning av kvalitet och efterlevnad.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Automatisk revidering av dina prognoser vid ändrade marknadsförhållanden eller tillgång till ny information, vilket ger bättre, snabbare prognoser.
  • Förbättrad transportprognos genom insamling av kundprognoser eller genom användning av prediktiv information som utnyttjar datahistorik och orsaksfaktorer, till exempel pris och BNP.
  • Maximalt utnyttjande av infrastruktur och utrymme i hamnen och minimerade transportkostnaderna genom lagercentralisering, samt kontroll av avtalsuppgifter och automatiska uppdateringar av scheman.
  • Minskade avdrag tack vare optimerad fördelning av gruvresurser efter leveransbehov, inklusive optimerad blandning.
  • Maximal uppfyllandekvot och kundnöjdhet genom matchning av tillgång och efterfrågan med hänsyn till resurskapaciteten, för hantering av uppfyllandet och identifiering av spotkvantiteter.