Döljer din komplexa leveranskedja potentiella vinstmöjligheter?

Effektivitet och kostnadskontroll i leveranskedjan är viktigare än någonsin i dagens gruvindustri. Med branschlösningen Perfect Order kan du ta kontrollen över gruvverksamhetens leveranskedja genom att förbättra insynen och förutsägbarheten för alla komponenter som utgör leveranskedjan – från prognos av efterfrågan till uppfyllande. När efterfrågan och transportkapaciteten ändras under processen har du flexibilitet att göra rätt justeringar och hålla allt på banan, tack vare en heltäckande vy över vad som pågår.

Med branschlösningen Perfect Order omvandlas kritiska begränsningar av infrastruktur och brist på arbetskraft till möjligheter att ändra effektiviteten och lönsamheten i gruvverksamhetens leveranskedja på ett betydande sätt. Perfect Order omfattar en heltäckande lösning för leveranskedjor inom gruvindustrin, från gruva till hamn och vidare till transport. Gruvföretag får möjlighet att visualisera alla aktiviteter i nätverket och optimera produktflödet genom leveranskedjorna. Det leder till att möjligheterna att minimera kostnader och maximera avkastning presenteras för planerarna i realtid, vilket bidrar till ett sundare slutresultat.

Tack vare branschlösningen Perfect Order kan du maximera marginalkostnaden i leveranskedjan för gruvverksamhet och resurser med hjälp av nyckeltalsstyrd integrerad planering i realtid, kopplad till både leveransverksamhet och kunder.

Upptäck fördelarna med Dassault Systèmes branschlösning Perfect Order:

  • Transportprognos och logistikplanering förbättras genom integrering med prognoser av kundefterfrågan och genom användning av prediktiv information som utnyttjar datahistorik och orsaksfaktorer, till exempel pris och BNP.
  • Realtidsnyckeltal som visar effekten på planeringsbesluten möjliggör snabba justeringar för att hålla leveransobjekten på banan, i enlighet med specifikation och budget.
  • Möjlighet att matcha tillgång och efterfrågan mot resurskapacitet gör att avtalen kan uppfyllas optimalt, vilket leder till färre avdrag och ökad kundnöjdhet.
  • Skapa praktiskt genomförbara, mer kostnadseffektiva planer, framtagna genom samarbete i realtid mellan gruvföretagets avdelningar och externa tjänsteleverantörer.
  • Identifiera den optimala tiden för schemalagt underhåll.
  • Minimera kostnaderna för uppfyllande och transport utifrån kännedom om vad som redan finns på lager i hamnen eller i närheten.

Vi var ute efter ett system som kunde hantera vår komplexa arbetsmiljö och som samtidigt var extremt flexibelt ... Vi fick precis vad vi behövde: en tillförlitlig, marknadsledande lösning. Projektet har inneburit att kajplatsanvändningen ökat med över 8 %, bland andra fördelar.

Mark Beale Chef för verksamhetsplanering, Port Kembla Coal Terminal