Perfect Mine & Plant

Arbetsplanering är en samarbetsplattform för driftshantering inom gruvindustrin. Planerings-, produktions- och underhållspersonal får möjlighet att fatta mer välinformerade och snabbare beslut så att verksamheten hålls igång på optimala prestandanivåer.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering tillhandahåller digital produktutveckling, från planering till utförande, och möjliggör hantering av stora datamängder, inklusive alla krav i och ändringar av projektet. Global tillgång till uppdaterad information minskar omarbetningar, förkortar produktutvecklingsomgångar och identifierar risker bättre.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Bättre kommunikation och samarbete, inklusive tillgång när och var som helst till uppdaterade 3D-modeller, rapporter och realtidsinfopaneler.
  • Stöd för rigorösa förfaranden för konstruktionsändringshantering.
  • En djupare förståelse av samtliga projektaspekter är beroende av insamling, dokumentation, rapportering och spårningskrav.
  • Skalbarhet och integrering med tredjepartssystem