Perfect Mine & Plant

Arbetsplanering är en samarbetsplattform för driftshantering inom gruvindustrin. Planerings-, produktions- och underhållspersonal får möjlighet att fatta mer välinformerade och snabbare beslut så att verksamheten hålls igång på optimala prestandanivåer.

Produktionsschema

Den automatiska återkopplingsslingan i Produktionsschema som inkluderar schemaläggning av delskift optimerar aktiviteter i underordnade skift baserat på kända begränsningar så att beslut fattas med hjälp av nuvärdesmetoden.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Ett stabilt system som identifierar och ger överblick över uppgifter som behöver utföras för att klara produktionsprognoser. Dessa uppgifter integreras och synkroniseras sedan för att optimera utförandet.
  • Se feedback från verksamheten i realtid så att du kan ändra planerade uppgifter efter behov och klara produktionsplanen.
  • Identifiera avvikelser från schemat och gör justeringar som hjälper dig att nå långsiktiga mål.