Gruvplanering

För industriella mineralfyndigheter

Utnyttja din mineralfyndighet maximalt

Sektorn för industriella mineral omfattar många olika material. Varje fyndighet har unika geologiska egenskaper, vilket innebär att olika gruvanläggningar ställs inför olika utmaningar.

På Dassault Systèmes har vi omfattande erfarenhet av partnersamarbeten med gruvverksamheter av alla typer och storlekar i hela världen, och har utvecklat ett stort antal lösningar för utmaningar som kan dyka upp. Vi kan samarbeta med dig för att förstå dina mål och de utmaningar din verksamhet ställs inför, och ge dig den optimala kostnadseffektiva och tidskänsliga lösningen för dina behov.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Snabb och tydlig förståelse av fyndighetens geologi, vilket innebär större kontroll över malm- och avfallsutvinning.
  • Mer effektiv och lättare genomförbar brytnings- och sprängningsplanering.
  • Förbättrade produktionsscheman som påverkas direkt vid ändringar i efterfrågan eller ändringar i brytningsmiljön.
  • Maximal ekonomisk optimering av brytningsverksamheten.