Perfect Mine & Plant

Arbetsplanering är en samarbetsplattform för driftshantering inom gruvindustrin. Planerings-, produktions- och underhållspersonal får möjlighet att fatta mer välinformerade och snabbare beslut så att verksamheten hålls igång på optimala prestandanivåer.

Gruvplanering

Gruvplanering hjälper dig att klara produktionsmål och schemalagda krav. Lösningen bygger på ett realtidsinformationsflöde och representerar ett paradigmskifte i datainsamling, blockmodellering och planläggning av gruvor.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Realtidsdataflödet mellan gruvfronten och teknikkontoret underlättar beslutsoptimering genom att inkludera externa faktorer i beräkningen.
  • Samarbetsbaserad datadelning ger bättre överblick och integrering av gruvplanen.