Perfect Mine & Plant

Arbetsplanering är en samarbetsplattform för driftshantering inom gruvindustrin. Planerings-, produktions- och underhållspersonal får möjlighet att fatta mer välinformerade och snabbare beslut så att verksamheten hålls igång på optimala prestandanivåer.

Arbetsplantering

Arbetsplanering tillhandahåller en samarbetsplattform för hantering av brytnings- och bearbetningsprocesser. Planerings-, produktions- och underhållspersonal får möjlighet att fatta mer välinformerade och snabbare beslut så att verksamheten hålls igång på optimala prestandanivåer.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Hjälper dig att reagera snabbt på nya situationer i verksamheten och göra nödvändiga justeringar.
  • Bättre möjligheter att minska och motivera diskrepanser mellan gruvplanen och den faktiska produktionen.
  • Tillgång till kritisk information som förkortar planeringscykler, förbättrar produktionsmål och sänker kostnaden per ton.
  • Bättre styrning och planering av aktiviteter genom inbyggda arbetsflödesfunktioner och arbetsinstruktioner som ser till att uppgifter utförs enligt anvisningarna.
  • Förbättra utnyttjandegraden av personal och fordonspark med återkoppling i realtid och under skift.