Perfect Mine and Plant

Bättre resultat i verksamheten börjar med en förståelse för vad dina globala gruvanläggningar representerar och sedan planering av driften så att de ömsesidigt maximerar varandras potential. Med Perfect Mine and Plant samarbetar personal på alla nivåer i verksamheten – från ledning till operativ personal – och använder information på nya och mer kraftfulla sätt som höjer effektiviteten, produktiviteten och kontrollen över kostnader.

Perfect Mine and Plant gör att företaget snabbare kan ställa om enligt variationer i verksamhetsresultat, nya affärsmöjligheter och växlande förhållanden på marknaden.

Ledning, planerare och lokala chefer använder data från gruvans hela värdekedja i kombination med beslutsverktyg. Detta möjliggör långsiktig planering och samordning av ekonomiska mål och garanterar dessutom att samtliga nivåer i företaget är samordnade – för strategisk kontroll. På den operativa nivån möjliggör integrerad planering, underhåll, brytning och anläggningsaktiviteter snabba justeringar som leder till sänkta kostnader per ton och håller produktiviteten på rätt spår.

Upptäck fördelarna med Dassault Systèmes branschlösning Perfect Mine and Plant:

  • Minskar variabiliteten genom optimerad planering och verksamhetskontroll.
  • Utnyttja kraften i big data för bättre produktivitet, effektivitet och kontroll över kostnaderna i gruvföretag.
  • Styrfunktioner med data som du behöver för att nå prognostiserade resultat och klara produktionsmålen.
  • Bryter isoleringen mellan funktioner för gruvindustri och bearbetning.
  • Du får simulerings- och valideringsfunktioner så att du både kan utforska och testa innovativa idéer innan du implementerar dem.