Olja och gas

Öka kontrollen över och hanterbarheten för oljefältet, förebygg risker, förbättra kunskapen om fyndigheter och optimera verksamheten på oljefältet för att bibehålla produktionen och lönsamheten.

Sammanför fyndigheter, tillgångar och team

I takt med att olje- och gasbranschens villkor blir allt mer komplexa blir trycket på att leverera mer och samtidigt säkerställa en säkrare och effektivare verksamhet högre än någonsin. Fluktuerande priser och stenhård konkurrens om investerarnas pengar gör att kostnaderna måste sänkas och utvinningstakten ökas. Det här skapar ett ökat behov inom branschen av bättre beslutsfattande när det gäller hanteringen av oljefältstillgångar och portföljer, samt av förbättrad utveckling, planering, optimering och utvinning på oljefältet.

Med Dassault Systèmes tar du itu med utmaningarna direkt i och med att du får ett suveränt verktyg för optimal hantering av oljefält och utveckling av kolväten, förebygger utvecklings- och produktionsrisker, maximerar utvinningen och möjliggör säkrare och effektivare drift.

Våra lösningar hjälper dig att:

  • maximera de ekonomiska leveransobjekten och minimera miljöpåverkan med hjälp av en enhetlig metod för hantering av oljefältstillgångar
  • sänka kostnaderna genom hela livscykeln för prospektering och produktion
  • förbättra prestanda och förutsägbarhet för oljefältsutveckling och kolvätesutvinning
  • förbättra säkerheten för och hanteringen av verksamheten på oljefältet.

Den första affärsplattformen i sitt slag för olja och gas

Med 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes kan du effektivt koppla samman ekonomi, verksamhet, infrastruktur för fyndigheter under och över jord och behandla hela oljefältet som en integrerad affärstillgång. Du får de avancerade funktioner för modellering, hantering och kontroll som krävs för att säkra reserver, upprätthålla produktionen, hålla nere kostnaderna och öka avkastningen genom bättre tillgångsoptimering och -användning. Det här görs möjligt med erfarenhets- och databaserade modeller som gör att du kan fatta bättre affärsbeslut.

3DEXPERIENCE-plattformen:

  • introducerar modelldriven och integrerad resurshantering och portföljoptimering
  • sammanför teknik, rekommenderade metoder, företagshistorik, personal- och kapitalresurser i en branschunik lösning för hantering av oljefältstillgångar
  • ger bättre och ofiltrerad hantering av och kontroll över oljefältet med ansluten modellering och simulering av området över och under jordytan, ekonomin och verksamheten
  • utnyttjar helt befintliga resurser, data, information, kunskap och erfarenhet inom företaget.