NATURRESURSER

Hållbar innovation för företaget och planeten

Det finns ingen enkel lösning på problemen med jordens naturresurser, men oavsett om du borrar efter malm, olja eller vatten, återställer miljöer eller planterar grödor kan Dassault Systèmes lösningar bidra till en mer hållbar värld.

Främja verksamhetsomvandling

I dagens ekonomiska klimat kan det vara svårt att styra in sin verksamhet på rätt kurs mot ett hållbart arbete när efterfrågan, tillgång och priser varierar mer än någonsin.

Lösa dagens utmaningar för kostnadskontroll och produktivitet

 

Naturresursindustrier, däribland gruvindustrin, arbetar i ett tufft globalt ekonomiskt klimat som förutspås bestå under en överskådlig framtid. Det innebär varierande efterfrågan på råvaror, alltför stor tillgång i vissa sektorer och priser som är mindre förutsägbara.

På Dassault Systèmes ger vi kunderna de möjligheter som behövs för att stabilisera processerna och göra dem effektiva. Sedan hjälper vi till att förbättra de processerna genom konsekvent, global mätning och kontinuerlig förbättring. Slutligen gör vi organisationen flexibel genom en virtuell värld som främjar samarbete och simulering av innovativa idéer för att pröva dem innan de implementeras.

Med Dassault Systèmes kan du dra nytta av ett virtuellt universum, eller en digital kopia av din verksamhet, prospekteringsegenskaper och byggnadsprojekt. Den ger dig full kontroll över alla aspekter i verksamheten.

  • Datadrivet beslutsfattande. Data utgör grunden för beslutsfattandet. Korrekta data är alltid tillgängliga när de behövs. Alla detaljer som behövs om utrustningens och arbetets effektivitet finns till hands.
  • Ledande verktyg för utveckling, konstruktion och modellering på en struktur som bygger på samarbete.
  • Du kan simulera allt i den virtuella världen för att pröva idéer och se vad de har för påverkan i verkligheten innan du gör några ändringar.
  • Omedelbar, global förståelse för hur bra processerna fungerar just nu, den här veckan, den här månaden osv med möjlighet att snabbt identifiera problem och införa förbättringar.