Samarbete genom hela företaget

Optimera hanteringen av resursantaganden, verksamhetsbehov, (geospatiala) data och leveransobjekt

Natural Resources Business Excellence tillhandahåller digital hantering av företagets viktigaste data och beräkningar från planering till utförande och gör att du kan hantera stora mängder data. Versions- och behörighetskontroll samt införande av ändringar sker inom en samarbetsmiljö för att säkerställa att data hanteras effektivt och att rätt data används. Global tillgång till uppdaterad information eliminerar omarbetningar och leder till kortare cykler samt gör det lättare att identifiera risker.

 

 

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Fullständig digital teknikhantering från planering till utförande.
  • Hantera enorma mängder information, krav, leveransobjekt, kommentarer och ändringar.
  • Hantera risker och fullfölj planen i tid och inom budget.
  • Upprätthåll prestanda och spårbarhet för konstruktion och drift även med upprepade projektändringar.