Företagets administrationspanel

Få bättre överblick och kontroll över tillgångar, aktiviteter och resultat. Hantera användargemenskap

Med Natural Resources Business Excellence får du bättre överblick och kontroll över verksamhetens resultat och kan minska processvariabilitet. Det gör att du kan införa löpande förbättringar och öka företagets anpassningsförmåga.

 

 

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Genomför förbättringar löpande.
  • Öka företagets och verksamhetens anpassningsförmåga.
  • Rollbaserade administrationspaneler förser varje beslutsfattare med rätt information.
  • Globalt samarbete och delning av data och information.
  • Hantera regelefterlevnad och användargemenskap.