Natural Resources Business Excellence

Definiera, planera och hantera dagbrott och underjordsbrytning

Organisationer inom naturresursindustrin måste anta leanmetoder, definiera strategiska kapitalinvesteringar, innovera, kontrollera kostnader och öka produktiviteten för att uppnå målen. Med Natural Resources Business Excellence får företagen en ram för att uppnå driftsstabilitet, optimerat utförande och anpassningsförmåga.

Natural Resources Business Excellence tillhandahåller de funktioner företag behöver för att definiera, planera, hantera och visualisera dagbrottsaktiviteter och underjordiska gruvor. Detta ökar synligheten för viktiga intressenter och säkerställer spårbarhet och konsekvens i alla informationskällor. Resultatet är löpande förbättring av processer, en integrerad beslutsunderlagsmiljö och överlåtelse av digitala tillgångar, vilket gör att företag kan förverkliga sin fulla potential.

Upptäck fördelarna med Dassault Systèmes Natural Resources Business Excellence

  • Samordna globala team.
  • Använd en enstämmig källa till information för företaget
  • Få en gemensamt ramverk för att planera och genomföra program.
  • Använd en plattform för att dela idéer och främja innovation.
  • Förbättra möjligheten till att projekt, program och leveransobjekt blir klara på utsatt tid.
  • Se till att alla projektintressenter har en tydlig förståelse för vad och när de förväntas leverera.
  • Håll tidsramarna genom att meddela användarna om leveransobjekt i riskzonen
  • Spåra krav och data för att avgöra när de har ändrats.
  • Definiera krav, planera projekt och processer, hantera livscykeln och visualisera dina dagbrottsaktiviteter och underjordiska gruvor i en integrerad och samarbetsbaserad miljö