Lean Mine Construction

Arbetspaket för gruvindustrin tillhandahåller digital produktutveckling – från planering till utförande – och möjliggör hantering av stora datamängder, inklusive alla projektkrav och -ändringar. Global tillgång till uppdaterad information innebär mindre omarbetningar, kortare produktutvecklingsprocesser och enklare riskidentifiering.

Upphandling för gruvindustri

Upphandling för gruvindustri hjälper dig att förbättra kontrollen över inköpsbudgetar, undvika diskussioner med leverantörer och leverera i tid enlighet specifikationerna. Produktutvecklingsbaserade rekvisitioner och statusuppdateringar i realtid gör att du enklare kan leverera i tid, identifiera risker och vidta korrigerande åtgärder i tid.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Just-in-time-leverans och en överlägsen förståelse av konstruktionsändringarnas effekter nedströms är möjligt genom en rekvisitionsprocess som integrerar produktutvecklings- och inköpsfunktioner.
  • Problem kan uppmärksammas och korrigeras snabbare eftersom riskerna flaggas automatiskt i realtid.
  • Revisions- och spårbarhetsmöjligheterna ökar och blir mer tillförlitliga genom sammanlänkning av all inköpsrelaterad information.