Lean Mine Construction

Arbetspaket för gruvindustrin tillhandahåller digital produktutveckling – från planering till utförande – och möjliggör hantering av stora datamängder, inklusive alla projektkrav och -ändringar. Global tillgång till uppdaterad information innebär mindre omarbetningar, kortare produktutvecklingsprocesser och enklare riskidentifiering.

Planering och genomförande av gruvprojekt

Planering och genomförande av gruvprojekt tillhandahåller en samlad informationskälla och en integrerad huvudplan i produktutveckling, inköp och konstruktion. Det här ger en suverän förmåga att hantera omfattning, kostnader och scheman ända fram till operationens driftsättning.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • En integrerad huvudplan bidrar till att säkerställa optimal konstruktionsplanering.
  • Globalt samarbete i 3DEXPERIENCE®-plattformen möjliggör förbättrad resursallokering.
  • Möjlighet att bedöma effekterna av ändringar i leveransobjekt bidrar till att minska riskerna i projekt.
  • En multiprojektplattform som styr och ger tillgång till ett brett urval av information för kontinuerliga förbättringsinitiativ och regelefterlevnad.