Lean Mine Construction

Arbetspaket för gruvindustrin tillhandahåller digital produktutveckling – från planering till utförande – och möjliggör hantering av stora datamängder, inklusive alla projektkrav och -ändringar. Global tillgång till uppdaterad information innebär mindre omarbetningar, kortare produktutvecklingsprocesser och enklare riskidentifiering.

Gruvkonstruktion och idriftsättning

Gruvkonstruktion och idriftsättning förbättrar produktiviteten och eliminerar avfall genom att koppla krav till leveransobjekt som syftar till resurssnåla konstruktioner. Projektteam kan nu planera de dagliga aktiviteterna mer noggrant genom att förhålla sig till begränsningar, materialtillgänglighet och uppgiftsprioriteringar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Tydliga konstruktionsanvisningar i 3D underlättar konstruktion och driftsättning enligt tidplanen.
  • Elektronisk arbetsrapportering och statusrapporter i realtid ger snabbare beslutsprocesser.
  • ”Last Planner System”-integrering med Virtuella simuleringar inom gruvkonstruktion omvandlar konstruktionsplaner som har optimerats i den virtuella världen till verklighet.