Lean Mine Construction

Arbetspaket för gruvindustrin tillhandahåller digital produktutveckling – från planering till utförande – och möjliggör hantering av stora datamängder, inklusive alla projektkrav och -ändringar. Global tillgång till uppdaterad information innebär mindre omarbetningar, kortare produktutvecklingsprocesser och enklare riskidentifiering.

Arbetspaket för gruvindustrin

Arbetspaket för gruvindustrin tillhandahåller digital teknikhantering i allt från planering till utförande, och möjliggör hantering av stora datamängder även inom kravhantering och ändringshantering. Global tillgång till uppdaterad information innebär mindre omarbetningar, kortare produktutvecklingsprocesser och enklare riskidentifiering.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Bättre kommunikation och samarbete, inklusive tillgång när och var som helst till uppdaterade 3D-modeller, rapporter och realtidsinfopaneler.
  • Stöd för rigorösa förfaranden för konstruktionsändringshantering.
  • En djupare förståelse av samtliga projektaspekter förutsätter insamling, dokumentation, rapportering och spårningskrav under samtliga faser i utvecklingen av såväl platsen som anläggningen för gruvan.