Effektiv resursanvändning och konstruktioner som gör det möjligt att klara produktionsmålen är avgörande för byggnationer av nya gruvor eller för expansionsprojekt. Kostnaderna, tidsåtgången och ansträngningarna som krävs för att genomföra framgångsrika byggprojekt är omfattande och svårhanterliga på grund av svårigheterna att koordinera alla enskilda krav, leverantörer och involverade parter.

Dassault Systèmes lösning Lean Mine Construction sammanför gruvföretag och deras partner inom produktutveckling, inköp, konstruktion och styrning (EPCM) i en omfattande samarbetsbaserad miljö för anläggningsinfrastruktur och konstruktion av produktionsanläggningar, projektplanering, inköp och konstruktionsstyrning.

Den kunskap som krävs för att färdigställa gruvanläggningar i tid, inom budgeten och enligt specifikationerna är äntligen tillgänglig på en samlad plattform. Nu får gruvanläggningar tillgång till stabila verktyg som hjälper dem att uppnå optimal produktion och effektivitet – från beställning till slutresultat.

Upptäck fördelarna med Dassault Systèmes branschlösning Lean Mine Construction:

  • Högre produktivitet i gruvverksamheten genom 4D-simulering och -modellering så att du kan identifiera rätt infrastrukturlayout och anläggningskapacitet innan byggprojekt inleds.
  • Sänkta kostnader och färre fel genom konstruktion av modulbaserade infrastrukturer och anläggningskomponenter som kan testas och monteras i en virtuell miljö innan de godkänns för tillverkning.
  • Stöd för snabba anpassningar till nya konstruktioner då kraven ändras. Underlättar just-in-time-leveranser av komponenter till anläggningen och sänker kostnaderna genom integrering av produktutveckling, projektplanering och inköp.