Jord- och skogsbruk

Skydda produktionen av mänsklighetens viktigaste resurser

Den digitala framtiden för jord- och skogsbruk

En växande global befolkning, mindre tillgängligt brukbart land, en åldrande befolkning och klimatförändringar innebär att kraven på producenterna inom jordbruk och skogsbruk blir allt mer komplexa. Om de ska kunna hantera dessa utmaningar krävs det nya innovationer för att optimera produktion, kostnader, kvalitet och kvantitet med hänsyn till miljömässig hållbarhet. Ett samtal om innovation har inletts och det handlar om fördelarna med att digitalisera produktionen. Samtalet speglar löftet om en smart och datadriven bransch som kan producera de kvantiteter som behövs samtidigt som användningen av fröer, kemikalier och vatten optimeras och genomgående spårbarhet för livsmedel säkerställs. Digitaliseringen är på väg och den drivs på av samarbetet mellan jordbrukare och tillverkare av fröer och växtskyddsmedel.

Med Dassault Systèmes får du förmågan att åtgärda problemen och hitta nya lösningar som skapar en bättre värld idag och imorgon. Våra lösningar hjälper dig att:

  • upprätthålla innovationen och minska ledtiderna för nya produkter
  • få bättre överblick och kontroll över tillgångar, aktiviteter och resultat integrera data från myndigheter, drönare, sensorer, utrustning och andra källor och ha dessa data till beslutsunderlag för jordbrukare och skogsbrukare i deras verksamhet
  • hantera användargemenskap
  • hantera policyer, rutiner och åtgärder för efterlevnad av regler och miljöföreskrifter och för att förebygga risker
  • definiera krav, planera projekt och processer, hantera livscykeln och visualisera resurser på och under jordytan i en integrerad och samarbetsbaserad miljö
  • ta fram affärsprocesser för optimal verksamhet och fungerande ändringshantering, hantera resursantaganden, verksamhetsbehov, data och leveransobjekt.

En plattform för bättre resultat

Med 3DEXPERIENCE-plattformen Dassault Systèmes kan du skapa virtuella 3DEXPERIENCE-kopior av din verksamhet så att du kan hitta sätt att optimera och förbättra resultaten. För allt från omvälvande och omfattande idéer till småskaliga förbättringar ger plattformen kunderna i elva andra branscher möjligheten att förändra sin verksamhet tack vare bättre modellering, konstruktion, simulering, produktion och logistik. Med den här samarbetsbaserade plattformen får du hjälp att bättre förstå och verka inom din affärsmiljö hela vägen från den lokala verksamheten till kunderna, och genom alla regler och bestämmelser. Det gör att du alltid kan leverera förväntad kvalitet i tid och det på ett kostnadseffektivt sätt.