Integrated Mine Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Visuell dataupptäckt

Sammanför, konsolidera och visualisera tvärdisciplinära data på ett smidigt sätt

 

Mindre än 1 % av alla data som samlas in av gruvföretag används till bättre beslutsfattande (McKinsey & Co, 2017).

Med Visuell dataupptäckt kan du visualisera och validera tvärdisciplinära data i ett enhetligt ramverk och köra prediktiva analyser. Data frigörs så att de kan delas mellan avdelningar, som kan samarbeta med samma aktuella data. Effektiv datainsamling innebär att tidsfördröjningarna mellan att nya data produceras och blir tillgängliga elimineras, bland annat från borrning, storskaliga undersökningar och IIoT-sensorer.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Samarbetsbaserade och integrerade datahanteringsverktyg
  • Hjälper dig att ta itu med ökande komplexitet
  • Integrering av nya data vid rätt tillfälle
  • Ökad förmåga att identifiera dolda data och mönster
  • Effektiv 3D-visualisering och prediktiv analys