Integrated Mine Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Gruvplanering och -simulering

Känn dig trygg genom att validera gruvplaner innan du verkställer dem med 4D-simuleringar

 

Med Gruvplanering och -simulering kan du verifiera gruvplanens genomförbarhet och därmed öka produktiviteten genom att lösa planeringskonflikter och undersöka alternativ innan du genomför planen. Med verktyget kan du göra löpande förbättringar genom att integrera simulering och motivera förbättringsidéer, möjliggöra samarbete, involvera en bredare grupp intressenter och underlätta införandet av nya element.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Uppgifter synkroniseras och integreras på nödvändig detaljnivå för att säkerställa genomförbarhet
  • Simulera planer och scheman innan du verkställer dem och undvik dyra kostnader för att testa alternativa scenarier i verkligheten.
  • Samarbetsbaserad idévalidering och beslutsfattande.
  • Testa hypotetiska scenarier för att optimera planering och schemaläggning.