Integrated Mine Planning

Definiera dina reserver effektivt och ta fram integrerade planer

I dagens gruvindustri är verksamhetsmodellen extra viktig när det gäller att skära ner på kostnader och öka produktiviteten för att vara säker på att du når målen för avkastning på investering. Det kräver att planeringsprocessen blir mer exakt, mer ekonomiskt medveten och mer flexibel. Du kan åstadkomma det med Dassault Systèmes branschlösning Integrated Mine Planning.

Integrated Mine Planning tillhandahåller integrerade appar från geologisk dataupptäckt till planering och schemaläggning av gruvdriftsaktivitet. Med lösningen kan du fortlöpande ta fram aktuella resursmodeller samt genomförbara planer och scheman som ger högre förutsägbarhet och bästa möjliga ekonomiska resultat. Med Integrated Mine Planning kan du nå den förväntade avkastningen på investeringen, hålla produktionen inom tidsplanen och minska risker och osäkerhet.

Upptäck fördelarna med Dassault Systèmes branschlösning Integrated Mine Planning:

  • Utveckla exakta geologiska modeller av mineralfyndigheter i 3D.
  • Skapa ekonomiskt sunda och praktiska planer på hög nivå, som kan utökas till detaljerade gruvutformningar som tar hänsyn till geomekaniska begränsningar.
  • Optimera gruvplaner för att ge största möjliga avkastning.
  • Förena strategiska gruvplaner som syftar till att optimera ekonomisk avkastning med de faktiska produktionsplanerna.
  • Ta fram produktionsplaner för jordförflyttning och utvinning i alla tidsintervall: år, månader och dagar.
  • Gå igenom riskanalyser och konsekvensanalysscenarier genom hela planeringsprocessen för att förstå effekterna av möjliga förändringar i efterfrågan och priser.
  • Uppdatera produktionsscheman regelbundet utifrån uppdaterade geologiska modeller, produktionsproblem och efterfrågan.