Gruvdrift

Förbättra resultaten globalt genom ökad produktivitet

Mer fokus på produktivitet med hjälp av smidigt beslutsfattande

Dassault Systèmes branschlösningar gör verksamhetsplanering, konstruktion och produktion smidigare, vilket uppmuntrar till efterlängtade förändringar på ett djupare plan. Med dessa lösningar kan gruvföretag förbättra verksamhetsresultaten globalt, öka produktiviteten och kontrollera kostnader.

Gruvindustrin är en av hörnpelarna i vår moderna värld. Den tillhandahåller avgörande material som används i alla bilar, byggnader, högteknologiska enheter och de flesta andra konsumentprodukter.

Eftersom gruvindustrin är en central del av den globala ekonomin påverkas den också av varierande efterfrågan på varor. Bräckliga ekonomiska återhämtningar och fluktuerande efterfrågan på varor har påverkat produktiviteten negativt, samtidigt som driftkostnaderna har stigit. Dessutom har verksamheten blivit lidande av ineffektiv samverkan mellan team för planering, produktutveckling, anläggningsproduktion och geologi. Det här leder i slutänden till att vinstmarginalerna pressas ned och därmed att många gruvföretag inte längre blir lönsamma och tvingas lägga ned.

Gruvföretag försöker därför åstadkomma genomgripande förändringar av verksamheten i syfte att ta vara på och öka vinsterna genom att kontrollera kostnader och minska variationer under både produktion och bearbetning. För att skapa tillväxt fokuserar företagen i allt högre grad på högre produktivitet, effektivitet och kostnadskontroll, med särskilt fokus på konstruktionsprojekt för gruvanläggningar samt produktioner och bearbetning.

För att kunna uppnå önskade produktivitetsförbättringar behöver gruvföretag en smidigare affärsplanering och gruvdriftplanering. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform tillhandahåller de hjälpfunktioner som gruvföretag behöver. Gruvföretag kan utveckla och driva effektivare gruvor genom att inkorporera beslutsstödsfunktioner som är effektivare än någonsin, samt bästa internationell praxis i sina organisationer.