Gruvdrift

Förbättra resultaten globalt genom ökad produktivitet

Mer fokus på produktivitet med hjälp av smidigt beslutsfattande

Gruvindustrin är en av hörnpelarna i vår moderna värld. Den tillhandahåller avgörande material som används i alla bilar, byggnader, högteknologiska enheter och de flesta andra konsumentprodukter.

På grund av flyktiga råvarupriser, sjunkande resurskvalitet, djupare fyndigheter och ökat socialt tryck söker druvdriftsbolagen emellertid efter omvälvande förändringar för att kunna upprätthålla lönsamheten och samhällets godkännande för sin verksamhet. Tekniska innovationer som automatisering, virtuell verklighet, drönare och sakernas internet (IoT) har möjliggjort betydande verksamhetsförbättringar, men branschen behöver göra mer för att verkligen förändras i grunden.

Våra lösningar hjälper dig att:

  • effektivt övervaka gruvdrift och bearbetningar med överlägsen insyn i och med att du får realtidskontroll över pågående aktiviteter och kan spåra malmen från källa till mål
  • införa större flexibilitet i affärsplanering, utformning och produktion
  • förbättra de globala affärsresultaten och öka produktiviteten i verksamheten och samtidigt kontrollera kostnaderna och minimera miljöpåverkan.

En affärsplattform för digital omvandling

Med 3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes får du en fullständigt integrerad miljö. Det ger dig lösningar som är skräddarsydda för specifika utmaningar för olika branscher. Med dess omvälvande funktioner kan du digitalisera hela värdekedjan och skapa en 3DEXPERIENCE-kopia av verksamheten. Med den här digitala modellen, med vilken information från flera olika källor kopplas samman och hanteras, får du den tid och information du behöver för att fatta optimala beslut i varje skede – först virtuellt och sedan i verkligheten. Du kan konstruera, visualisera och sedan simulera din verksamhet i en enhetlig miljö. När dina modeller, konstruktioner och scheman testas och certifieras virtuellt blir de rätt redan från början.

3DEXPERIENCE-plattformen:

  • använder både dina rumsliga och temporala data, och upprätthåller en gemensam informationskälla som säkerställer integriteten för alla kritiska data som ligger till grund för dina viktiga beslut
  • ansluter alla inblandade till samma datauppsättning och bryter ned informationsbarriärer inom organisationen genom att säkerställa digital kontinuitet genom hela värdekedjan
  • är datadriven (realtidsdata till stöd för realtidsbeslut) och modellbaserad (nya geologi- och resursmodeller som påverkar gruvornas utformning och scheman).

3DEXPERIENCE-plattformen från Dassault Systèmes möjliggör hållbara förändringsstrategier genom hela värdekedjan för gruvdriften, vilket ger stabilitet och enhetlighet i verksamhetsprocesserna. Den möjliggör också löpande förbättringar för suverän processfunktion. Slutligen hjälper det dig också att skapa en flexibel verksamhet så att du snabbt kan anpassa affärsstrategin till svar på nya möjligheter eller hot.