Patient Care

Från företagsstyrning till teknik, tillverkning och kundtjänst, hjälper våra lösningar till att hantera era utmaningar och förbättra er konkurrenskraft.

Förbättra patientvården med industriella lösningar i 3D

Sjukhus och läkare har ett nytt sätt att behandla patienter på 2000-talet. Avancerade realistiska tekniker i 3DS 3DEXPERIENCE-lösning erbjuder oändliga möjligheter inom  patientvård.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar för patientvård har utvecklats i partnerskap med avancerade medicinska laboratorier och universitet för olika tillämpningar. På forskningsområdet och inom exponeringsterapin används virtuell verklighet för att studera och behandla patienter som lider av posttraumatiskt stressyndrom, fobier och missbruk. Det finns många sätt att använda sig av virtuell verklighet inom utbildning och praktik. Genom "cyberanatomi" får man utbildning om den mänskliga kroppen. Att simulera kirurgiska ingrepp virtuellt förbereder läkare för komplexa operationer. Inom hälsovårdsutbildning kan virtuell verklighet användas för att simulera världen utifrån synvinkeln hos en person som har medicinska problem. Till exempel genom att låta användare uppleva hur det känns att vara någon med nedsatt syn eller någon som sitter i rullstol, hjälper myndigheterna till att höja medvetenheten hos allmänheten för att tillhandahålla bättre vård för handikappade medborgare.

3D eller virtuell verklighet används i många andra tillämpningar än tekniska. Den har till exempel använts inom spel- och underhållningsindustrin under många år. Nu har den virtuella verkligheten också banat sig väg fram till livsvetenskapsindustrin som ett verktyg för medicinsk forskning, utbildning och patientvård.

Avancerade realistiska tekniker i 3DS 3DS lösning för virtuell verklighet erbjuder oändliga möjligheter inom livsvetenskaper. Den här lösningen levereras med en authoring-plattform, en uppsättning av bibliotek för virtuell verklighet, ett utvecklingsverktyg och fallreferenser för att använda verktygen.

Tillämpning för virtuell verklighet inom livsvetenskaper:

  • Behandling av PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)
  • Behandling av fobier
  • Behandling av missbruk
  • Smärtkontroll för brännskadade patienter
  • Patientbeteende och perceptionsstudier
  • Allmän hälsovårdsutbildning
  • Utbildning inom anatomi, patologi och kirurgi för medicinstuderande och läkare
  • Cyberanatomi
  • ...och mycket mer

Huvudargumentet för 3DVIA Virtools är att man snabbt kan utveckla virtuella verklighetsmiljöer och att man vet att de kommer att fungera.

Dr. Stephane Bouchard Canadas forskningsavdelning för klinisk cyberpsykologi Québecs universitet