ONE Lab

Optimera laboratorier och dra nytta av kunskap för att förkorta ledtiderna

ONE-kvalitetslabbet

Se till att procedurerna för kvalitetstestning och automatisk dokumentation efterlevs och fungerar effektiv

 

Kostnaderna när kvalitetstesterna inte fungerar påverkar såväl laboratorier som hela produktionscykeln, samt lagerhållningen för substanser. Om det inte går att lita på kvaliteten hos de vetenskapliga data som samlas in från flera källor finns det risk för felaktiga beslut i verksamhetskritiska frågor. Inaktuella testmetoder och metoder som inte följs leder till efterlevnadsrisker och kan försämra produktkvaliteten och säkerheten. Och de här ineffektiva och potentiellt felgenererande processerna kan ta upp onödig tid på grund av dubbla tester, granskningar och dokumentation.

ONE-kvalitetslabbet löser de här potentiella problemen på flera sätt. Enhetliga testprocedurer, automatisk validering av resultat samt dokumentation minimerar mängden onödig testning och granskning och garanterar att resultatet är högkvalitativt och tillförlitligt. När dataflöden och automatisering styrs via en enda plattform integreras affärsprocesserna och de vetenskapliga processerna. Beslutsvägarna och cykeltiderna kortas och du kan garantera kvaliteten på den information som samlas in. Du vet att program och utgångspunkter är vetenskapligt relevanta och standardiserade, så att kvalitetstest är effektiva och regelverk efterlevs.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Öka sannolikheten att det blir rätt vid första försöket med hjälp av standardisering och bättre efterlevnad med procedurer och regelverk
  • Förbättra samarbete, kvalitet, efterlevnad och beslutsfattande genom att göra det enklare att utbyta mer konsekventa data och information
  • Se till att behandlingslösningar kommer ut på marknaden tidigare, mer effektivt och till lägre kostnad med hjälp av automatiserade, databaserade processer
  • Främja kvalitet och efterlevnad av regelverk