ONE Lab

Optimera laboratorier och dra nytta av kunskap för att förkorta ledtiderna

ONE-forskningslabbet

Möjliggör forskningsinnovation genom flexibla samarbetsprocesser och enkel dokumentation av experiment

 

Vetenskapliga innovationsprocesser fungerar bäst när åtgärder vidtas för att främja samarbete med interna och externa partner. Utan samarbete kan information och sammanhang ”låsas in”, så att möjligheten att dela idéer begränsas och den snabba innovationen stoppas upp, tillsammans med de verksamhetsbeslut som är beroende av den senaste vetenskapliga kunskapen. När observationer från experiment och dokumentation hamnar i silos kräver innovationsprocessen längre tid och mer ansträngning, och det fördröjer forskningen och ökar kostnaderna. Skyddet av intellektuell egendom kan också bli lidande, om experimentinformation inte lagras på ett säkert sätt och är klar att tas i bruk.

Med ONE-forskningslabbet ökar effektiviteten och samarbetet. Det blir enklare och säkrare att komma åt data och användarvänligheten ökar. Det betyder snabbare spridning mellan olika labb och avdelningar. Mängden redundant arbete minskar och kunskap kommer snabbare. Fördelarna sträcker sig bortom att dela idéer: laboratorier över hela världen delar idéer och kunskap som kan användas till att konstruera och förfina modeller för framtida experiment och tester. Sist men inte minst förenklar ONE-forskningslabbet forskningsinnovationen, samtidigt som riskerna kring marknaden och patent minskar.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Katalogisera kunskap om system och deras interaktion med möjliga behandlingsagenter för att garantera snabba beslut och att projektet går framåt
  • Förbättra samarbete, innovation och beslutsfattande genom att göra det enklare att utbyta mer konsekventa data och information
  • Utforma behandlingslösningar mer effektivt och till lägre kostnad med hjälp av automatiserade, databaserade processer