Medicinsk utrustning

3DEXPERIENCE är en katalysator för innovation och gör att alla parter på företaget kan delta i innovationsprocessen och därmed öka värdet för slutkunden.

Snabba på innovation med integrerade lösningar

Strängare regler sätter tillverkare av medicinsk utrustning under luppen när det gäller övergripande kvalitet och säkerhet. Antalet varningar som FDA (Food and Drug Administration) utfärdar blir allt fler, vilket innebär att tillverkare av medicinsk utrustning måste lägga mer tid och pengar på arbete för att följa regelverket. Faktum är att en tredjedel av de lediga tjänsterna inom forskning och utveckling i branschen är inom kvalitet och efterlevnad, och en fjärdedel av branschens budget för forskning och utveckling går till efterlevnad av regelverk. Det tar alltmer tid och pengar att få marknadsgodkännande, samtidigt som antalet inlämningar som godkänns direkt sjunker.

Marknadsledare inom medicinsk utrustning behöver en samlad miljö för att hantera kritiska aspekter på verksamheten och för att förkorta innovationsprocessen. Framgångsrika företag positionerar sig för att kicka igång projekt genom att utnyttja strukturerad affärsinformation baserat på kundens feedback, leverantörens eller intern bästa praxis, samtidigt som de behandlar regelefterlevnad som en tillgång i utvecklingsprocessen istället för ett otympligt krav. Efterlevnad och innovation måste bli kompletterande processer, inte oförenliga.

Dassault Systèmes har länge hjälpt ledare inom medicinsk utrustning att skapa och lansera banbrytande innovationer. Oavsett om det gäller enkla enheter eller komplexa enheter – klass I, klass II och klass III – eller små organisationer eller mycket stora, globala företag som samarbetar med leverantörer, kan våra lösningar hjälpa företag att öka innovationstakten och samtidigt bibehålla den övergripande kvaliteten och minska riskerna kring efterlevnad.