License to Cure for Medical Device

Snabba upp leveransen av innovativa, säkra medicinska enheter med fullständig efterlevnad av regelverk

Produktkrav

Balansera kundåterkopplingen med kvalitet och säkerhet

Medicinteknikindustrin är redo för en lång period av extrem tillväxt. Höga förväntningar från konsumenterna på bättre hälsovård och teknologiska framsteg som förbättrar livskvaliteten skapar gynnsamma marknadsvillkor. Men stigande kostnader och oro rörande regelefterlevnad tvingar medicinteknikföretag att gå fram med försiktighet och balansera konkurrensdriften för produktinnovation och kvalitet med den säkerhet och spårbarhet som krävs av myndigheterna.
Vår License to Cure for Medical Device-lösning gör det möjligt för dig att skapa en virtuell miljö för att samla in kundernas behov och skapa krav som kan hanteras i en helt synlig och spårbar samarbetsmiljö för att säkerställa produktsäkerhet och automatisera hanteringen av regelverk.
Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan produktansvariga definiera tester som säkerställer att kraven överensstämmer med produktkvaliteten och kundbehoven samt utvärdera den inverkan som föreslagna utvecklingsändringar har på flera produkter och funktioner. Plattformen gör det möjligt att direkt utvärdera den inverkan ändringar har och granska spårningsluckor i realtid.

Viktiga fördelar:

  • Samarbete i realtid med samma uppdaterade version
  • Heltäckande konsekvens från konstruktionsavsikt till inlämning och tillverkning
  • Upptäckt av tidiga designproblem
  • Sömlös efterlevnad av regelverk, undvik risken för fel, spara tid
  • Snabbare utvärdering av ändringsinverkan
  • Omedelbar vy över alla underliggande krav, produktdelar, berörda tester

Genom att utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen som kombinerar teknik, kvalitet och regelverksefterlevnad i affärsprocesser har vi rört oss närmare mot att bli våra kunders föredragna FoU- och tillverkningscenter.

Lim HN Olympus Technologies Singapore