License to Cure for Medical Device

Snabba upp leveransen av innovativa, säkra medicinska enheter med fullständig efterlevnad av regelverk

Miljöstandarder

Medicinteknikföretag arbetar mer globalt för att leverera sina produkter mer effektivt och på högsta kvalitetsnivå. Det är obligatoriskt att uppfylla regionala miljökrav som RoHS, REACH, Packaging och WEEE men att koppla ihop hela ekosystemet är en ännu större utmaning.

Licensed to Cure for Medical Device-lösningen gör det möjligt för medicinteknikföretag att konsolidera all leverantörsrelaterad information, inklusive råmaterialanvändning. Produktmaterialets överensstämmelse kan bedömas när som helst under utvecklings- och leveransprocessen genom integration med Engineering BOM Management, eller, med integration med tredjeparts PLM- och ERP-system.


3DEXPERIENCE®-plattformen underlättar datainhämtningsprocessen genom att tillhandahålla en onlineinstrumentpanel för leverantörer där man kan visa materialdeklarationsbegäran, ladda ned delar i ett branschstandardiserat datainhämtningsformat och ladda upp slutförda materialdeklarationer. Dessutom bidrar den till att ge snabbare leverantörsrapportering och ge företagsledningen full insyn i all information om produktöverensstämmelse.

Viktiga fördelar

  • Håll jämna steg med förändringarna i lagstiftningen för att säkerställa produktens överensstämmelse, marknadsåtkomst och skydda varumärket
  • Integrera framgångsrikt försörjningskedjan i en standardiserad och välhanterad process för inhämtning av försäkran om överensstämmelse
  • Säkerställ informationens kvalitet och konsekvens med branschstandardverktyg och verifierbara informationsgranskningsprocesser
  • Bedöm snabbt överensstämmelsens inverkan på nya förordningar för din försörjningskedja och dina kunder
  • Maximera återanvändningen av kompatibla komponenter genom att tillhandahålla konstruktörerna full insyn i överensstämmelseinformation
  • Erhåll godkännande för marknadslansering genom att skaffa nödvändiga överensstämmelsecertifieringar i god tid med hög kvalitet