License to Cure for Medical Device

Snabba upp leveransen av innovativa, säkra medicinska enheter med fullständig efterlevnad av regelverk

Kvalitetshantering

Överkomma komplexitet

Kostnaderna för att uppnå och bevara kompatibla produkter är höga, men kostnaderna för icke-överensstämmelse är ännu högre. Icke-överensstämmande produkter kan leda till rättsliga åtgärder, förlorade kunder, böter, förlorade intäkter och i värsta fall exkludering från viktiga regionala marknader. Tillgång till funktioner för hantering av icke-överensstämmelse kan automatisera kontroll- och dispositionsprocessen genom att identifiera problem och spåra gransknings-, övervaknings- och rapportering av uppföljning.

Med lösningen Kvalitetshantering hanteras klagomål och rapporter om bristande överensstämmelse (NCR) inom ett företag på ett effektivt, konsoliderat och globalt sätt. Den tillhandahåller den bästa processen för hantering av kundklagomål och regelverksrapportering.

Viktiga fördelar

  • Snabb och exakt klagomålskvalificering
  • Snabba och punktliga inlämningar om biverkningar
  • Minska tiden till CAPA-avslut
  • Konsekvent och fullständig spårbarhet av förändringar
  • Kvalitetsspecialist utför initial klagomålskvalificering direkt från uppdaterade produktdata
  • CAPA fix completeness för alla påverkade produktlinjer