License to Cure for Medical Device

Förkorta leveranstiden för innovativ, säker medicinsk utrustning med fullständig efterlevnad av regelverk

Höga förväntningar från konsumenterna på bättre hälsovård och teknologiska framsteg som förbättrar livskvaliteten skapar gynnsamma marknadsvillkor för medicintekniska företag. Men strängare regler sätter tillverkare av medicinska enheter under luppen när det gäller övergripande kvalitet och säkerhet. Med License to Cure for Medical Device-lösningen kan företagen eliminera spridda processer och data, ”bädda in” regelverket som en tillgång, optimera kvaliteten och efterlevnaden samt sänka kostnaderna och korta tiden till marknaden.

Den här heltäckande lösningen har stöd för alla aspekter av ett medicinteknikföretags kvalitetssystem och ISO-reglerade konstruktionskontroller för regelefterlevnad.

Om tillverkarna ska kunna hantera händelserapportering, minska återkallelser och förbättra patientsäkerheten, behöver de dessutom ett gemensamt och globalt onlinesystem med flexibla lösningar för hantering av förpackningar, UDI-kodutskrifter och alla kvalitetsproblem, inklusive klagomål, rapportering om icke-överensstämmelse (NCR), revision och CAPA.

Upptäck värdet med License to Cure for Medical Device:

  • Bemästra komplexiteten genom att fokusera på efterlevnad av regelverk
  • Bädda in efterlevnad av regelverk som en tillgång
  • Balansera innovation i produktutveckling med kvalitet och säkerhet

Genom att utnyttja 3DEXPERIENCE-plattformen som kombinerar teknik, kvalitet och regelverksefterlevnad i affärsprocesser har vi rört oss närmare mot att bli våra kunders föredragna FoU- och tillverkningscenter.

Lim HN Olympus Technologies Singapore