License to Cure for BioPharma

Snabba på godkännande, produktion och användning av läkemedel på global nivå

Lansera innovativa lösningar snabbare med konsekventa kvalitets- och efterlevnadsrutiner

 

Läkemedels- och bioteknikbranschen tar till sig mycket flexibla metoder för att snabba på riktade behandlingsinitiativ. Genom att dra nytta av en omfattande, ansluten plattform för bestämmelser och kvalitet kan företag inrätta ett konsekvent arbetssätt för kvalitet, efterlevnad och bestämmelser. Branschlösningen License to Cure for BioPharma svarar på den här nya branschdynamiken och ger samtidigt vissheten och effektiviteten med en beprövad styrningsmodell.

3DEXPERIENCE-plattformen

 

Dassault Systèmes fokuserar på att hjälpa läkemedels- och bioteknikföretagen att effektivt anpassa och hantera sina processer efter dagens branschutmaningar. Med 3DEXPERIENCE-plattformen och branschlösningarna kan biovetenskapsföretag samarbeta med leveranskedjan och myndigheter såväl före som efter lansering via en onlineplattform som har funktioner för att säkerställa läkemedlens effektivitet, säkerhet och kvalitet. Med License to Cure for BioPharma kan företag gå från en traditionell produktorienterad modell till att leverera behandlingslösningar med ett system som gör det möjligt för dem att snabbt svara på marknadsbehov.

Upptäck fördelarna med License to Cure for BioPharma:

  • Dra nytta av enhetlig produktstyrning
  • Få ut avancerade behandlingslösningar på marknaden snabbare