Läkemedelsindustri & bioteknik

Från företagsstyrning till teknik, tillverkning och kundtjänst, hjälper våra lösningar till att hantera era utmaningar och förbättra er konkurrenskraft

Driv på marknadsorienterad innovation med integrerade lösningar

Företag inom Läkemedelsindustri & bioteknik står inför hittills okända utmaningar idag då kostnadstrycket ökar och patenten upphör att gälla. Processen att skapa nya mediciner som botar sjukdomar och förbättrar livskvaliteten för åldrande befolkningar i världen, kräver nya sätt att tänka och nya processer för utveckling och drift.

Dassault Systèmes har en djup företåelse av dessa utmaningar och är engagerade för att hjälpa dessa företag att öka takten för upptäckten av nya bedövnings- och läkemedel. Idag drar företag som Orion Pharmaceuticals och Pierre Fabre fördel av de rika möjligheter som finns i vår livsvetenskapsportfölj och förebereder sina företag att greppa framtidens möjligheter.