Designed to Cure

Förkorta tiden till marknadslansering för nya läkemedel med hjälp av virtuell design

Öppen vetenskaplig innovation

Integrera data och teknik och optimera forskning som bygger på samarbete, även mellan flera discipliner

 

Processen med att ta fram nya läkemedel blir allt längre och dyrare. Precisionsmetoder flyttar fokus från stora läkemedel till målinriktade, mindre läkemedel för färre personer, som därmed har mindre marknadspotential. Det sätter ännu större press på läkemedelsföretag att få ut läkemedel snabbt och till lägre kostnad.

Öppen vetenskaplig innovation stöder dataunderbyggda kunskaper, vilket är grunden till att gynna och förbättra innovationer. Projektteam som omfattar flera discipliner kopplar samman den mest högkvalitativa informationen som finns vid varje givet tillfälle och på varje given plats, tack vare högintegrerad och effektiviserad informationsinsamling och prediktiv teknik. Genom att samköra uppdelade program och se till att data hanteras sömlöst kan forskare i ekosystem där samarbetet fungerar jobba snabbare. De får fram information tidigare och kan minimera våtlabbsexperimentfasen. De ansvariga kan spåra hur projekt och program fortlöper och utvecklas och optimera hela forskningen efter behov. Nu kan forskare få snabbare forskningsprogram med bättre kvalitet, samtidigt som kostnaderna sänks.

Kund- och konsumentvärden:

  • Högkvalitativa och tillgängliga informationssystem ger objektivitet, så beslut inte fattas utifrån magkänsla och tyckande
  • Integrerade samarbetssystem ger hela organisationen tillgång till kunskap
  • Molnbaserade system för information och analys effektiviserar samarbetet med externa partner